ഇത്രയൊക്കെയിട്ടും നിനക്കെന്താടാ റോണീ ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാത്തത്…

രചന: സനൽ SBT വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കെട്ടിയ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണ് എന്നറിഞ്ഞതോടെ അമ്മച്ചി വാഴ വെട്ടിയിട്ട പൊലെ വീടിൻ്റെ നടുത്തളത്തില് ബോധം കെട്ട് വീണു. “അമ്മച്ചീ അമ്മച്ചീ” “ടീ പോത്തെ ജസീക്കെ നീ ആ ജഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇങ്ങ് എടുത്തെ…

Read more
Hosted By Wordpress Clusters